Law&Language
 • Kedvező díjszabással
 • rugalmas határidőkkel
 • jogász szakfordító/szaklektor munkatársakkal

állunk ügyfeleink rendelkezésére!
Law&Language

ÁRKÉPZÉSÜNK

Minden ajánlatkérés beérkezésekor egyedi árajánlatot készítünk, amelyet több szempont alapján alakítunk ki. Egy konkrét ajánlatkérés, megbízás árkalkulációjánál a nyelvkombinációk szerinti szakfordítási alapárainkból indulunk ki, amelyeket a következő paraméterek módosítanak:
 • a konkrét nyelvpár
 • a szolgáltatás típusa (sima szakfordítás, jogi szakfordítás, hiteles fordítás, stb.)
 • a szöveg terjedelme
 • a szöveg jellege (nehézségi foka, olvashatósága, stb.)
 • a határidő
 • az átadott forrásszöveg formátuma
 • a kedvezmények
A konkrét nyelvpár:
A választott konkrét nyelvpár a megrendelés időpontjában rendelkezésre álló kapacitások szempontjából is árbefolyásoló tényező lehet.

A szolgáltatás típusa
Irodánk több típusú fordítási és lektorálási szolgáltatást kínál ügyfeleinek.
Ezek:
 • a (sima) fordítás (amit szakfordító végzettségű munkatárs végez)
 • a jogi szakfordítás (amit szakfordító + jogász végzettségű munkatárs végez)
 • a hivatalos (záradékolt) szakfordítás
 • a hiteles (záradékolt) fordítás
Fordításainkra igényelhető lektorálás is, amely a fordítás díjának 50 %-ával emeli az adott fordítás árát. Bizonyos esetekben – például közzétételre szánt vagy jelentős anyagi felelősséggel járó szövegek esetén – erősen ajánljuk ügyfeleinknek a lektorálás igénybevételét a lehető legtökéletesebb minőség elérése érdekében.
Hiteles fordításainknál a fordítási díja lektorálás díját is tartalmazza.

Terjedelem
A terjedelem negatív és pozitív irányba is befolyásolhatja az alapárakat.
Bizonyos esetekben, nagyon kis terjedelmű fordítások esetében a karakterszám-alapú díjszámítástól eltérően, az egyéb szempontokat is figyelembe véve, minimumdíjat számíthatunk fel.
Jelentős terjedelmű (akár az adott szövegen belül, akár az ügyfél korábban nálunk rendelt fordításaiban fellelhető) ismétlődések esetén szintén kedvezményt biztosítunk.
A mennyiségi kedvezmények pontos összegére, mértékére vonatkozóan kérje konkrét ajánlatunkat!

Határidő
A fordítási díj további alakító tényezője a határidő. Az egy hétnél rövidebb, sürgős, vagy azonnali munkák esetében felárat számítunk fel, amelyet a megrendelt fordítási vagy lektorálási szolgáltatás típusa, valamint a terjedelem figyelembevételével, külön határozunk meg.
A határidőt minden esetben a leadott megrendelés napjától számítjuk.

Formátum
Árajánlatunk kialakításakor további érdemi paraméter a fordítandó szöveg formátuma. A szerkeszthető formátumban rendelkezésre bocsátott szöveg esetében a díjszámítás mennyiségi alapja a forrásnyelvi szöveg terjedelme, míg a nem szerkeszthető formában, kézzel írt szövegként átadott anyagok esetében a mennyiségi alapot a lefordított célnyelvi szöveg terjedelme adja. Utóbbi esetben az ajánlat kialakításakor a várható terjedelmet becsléssel állapítjuk meg. A nehezen olvasható, kézzel írt forrásszövegek esetén pótdíjat számíthatunk fel.
Kedvezmények
Ügyfeleink elégedettsége mindennél fontosabb számunkra, ezért a fordítási díjak megállapításakor kedvezmény(eke)t biztosíthatunk. Aktuális kedvezményeink:


Csomagajánlat: - ügyvédi szolgáltatások + fordítás együtt, egy helyen, kedvezménnyel!

Partner ügyvédi irodánkkal együttműködésben, a Cocora Legal az ügyvédi szolgáltatásaihoz kapcsolódóan megrendelt fordítások díjából többféle csomagkedvezményt kínáluk.

A fenti kedvezmény(ek)en túl alkalmi vagy időszakos akciókat is hirdetünk!


Figyelje aktuális akcióinkat itt és Facebook oldalunkon!
Kedvező díjszabás, rugalmas határidők, jelentős kapacitás: számos felkészült, szakfordítói végzettséggel és/vagy jogász végzettséggel rendelkező, anyanyelvi szakfordítóval és szaklektorral állunk ügyfeleink rendelkezésére! Kérje egyedi, akciós árajánlatunkat!


 • Kedvező díjszabással
 • rugalmas határidőkkel
 • jogász szakfordító/szaklektor munkatársakkal

állunk ügyfeleink rendelkezésére!
Law&Language
LAW&LANGUAGE Kft.
Telefon: +36 30 677 4988 email: office@lawlang.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-400447, Nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF letöltéséhez kattintson ide

Jognyilatkozat
A honlap tartalma – ahol más szerző nincs kifejezetten feltüntetve – a LAW & LANGUAGE Kft. szellemi tulajdona és jogi oltalom alatt áll; felhasználása és többszörözése csak a társaság előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A Law & Language logó védjegyoltalom alatt áll. A honlap idézése megengedett, feltéve, hogy a felhasználás nem üzleti célból történik és a forrás feltüntetésre kerül.
A honlapon elhelyezett közlések nem tekinthetők szerződési ajánlatnak vagy ajánlat elfogadásának, e közlések nem kötik a LAW & LANGUAGE Kft. –t. Ezek célja kizárólag a nyilvánosság tájékoztatása. A honlap tartalmát a LAW & LANGUAGE Kft. részben vagy egészben bármikor jogosult megváltoztatni.
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a LAW & LANGUAGE Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli.