Law&Language
  • Kedvező díjszabással
  • rugalmas határidőkkel
  • jogász szakfordító/szaklektor munkatársakkal

állunk ügyfeleink rendelkezésére!
Law&Language

HÍREK

« vissza

FORDÍTÁSSAL kapcsolatos fontos jogszabályváltozás!

FORDÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!

az új Pp. alapján már nem kell az OFFI-hoz menni a periratok fordításával


A 2018. január 1. napján hatályba lépett új Pp. fordítással kapcsolatos legfontosabb újítása, hogy az ezt követően indult polgári perekben a fordítandó iratokról főszabályként elég „egyszerű” (azaz: nem „hiteles”) fordítást készíttetni.
Ez hatalmas elmozdulást jelent: az eljárások egyszerűsödnek, a bíróságok és a felek a periratok fordítását már nem kötelesek az OFFI-tól megrendelni, gyorsabban és olcsóbban készíttethetik el a piacon működő szakfordítókkal és az őket alkalmazó fordítóirodákkal.

A Law & Language kifejezetten jogi szakfordításra specializálódott fordítóiroda, fordítóink többsége jogász végzettségű.

Állunk rendelkezésre, bízza ránk periratai fordítását!


A jogszabályszöveg:

62. § [Fordítás szükségessége a perben]
Fordítás szükségessége esetén - jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű fordítás alkalmazható. Ha a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel, hiteles fordítást kell alkalmazni.« vissza


  • Kedvező díjszabással
  • rugalmas határidőkkel
  • jogász szakfordító/szaklektor munkatársakkal

állunk ügyfeleink rendelkezésére!
Law&Language
LAW&LANGUAGE Kft.
Telefon: +36 30 677 4988 email: office@lawlang.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-400447, Nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF letöltéséhez kattintson ide

Jognyilatkozat
A honlap tartalma – ahol más szerző nincs kifejezetten feltüntetve – a LAW & LANGUAGE Kft. szellemi tulajdona és jogi oltalom alatt áll; felhasználása és többszörözése csak a társaság előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A Law & Language logó védjegyoltalom alatt áll. A honlap idézése megengedett, feltéve, hogy a felhasználás nem üzleti célból történik és a forrás feltüntetésre kerül.
A honlapon elhelyezett közlések nem tekinthetők szerződési ajánlatnak vagy ajánlat elfogadásának, e közlések nem kötik a LAW & LANGUAGE Kft. –t. Ezek célja kizárólag a nyilvánosság tájékoztatása. A honlap tartalmát a LAW & LANGUAGE Kft. részben vagy egészben bármikor jogosult megváltoztatni.
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a LAW & LANGUAGE Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli.