Law&Language
  • Kedvező díjszabással
  • rugalmas határidőkkel
  • jogász szakfordító/szaklektor munkatársakkal

állunk ügyfeleink rendelkezésére!
Law&Language

SZAKTERÜLETEK

Jogi szakfordítás

Jogi szakfordítás

Irodánk fő szakterülete a jogi szakfordítás. A jogi dokumentumok – megállapodások, szerződések, határozatok, cégeljárásban szükséges okiratok, cégiratok, peres és nemperes eljárásokban keletkezett, vagy azokban felhasználni szánt okiratok – nyelvi és terminológiai pontossága, az egyes szakterminusok megfeleltetése kiemelt fontossággal bír. Nálunk a jogi szakfordítást JOGÁSZ végzettségű, SZAKFORDÍTÓI szakvizsgával rendelkező munkatársak készítik és – igény szerint – JOGÁSZ végzettségű SZAKLEKTOROK lektorálják. Az ő szakértelmük a garancia a lehető legjobb elérhető minőségre ezen a speciális szakterületen.
Hiteles fordítás

Hiteles fordítás

Irodánk a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet alapján jogosult CÉGIRATOK – cégkivonatok, létesítő okiratok, nyilatkozatok, aláírási címpéldány/aláírás-minta, illetve a cégeljárásban szükséges összes egyéb irat - HITELES FORDÍTÁSÁRA magyarról az Európai Unió bármely hivatalos nyelvére, illetve azokról magyarra. Az Európai Unió összes hivatalos nyelvére/ nyelvéről vállaljuk – zsinórozott, záradékolt – fordítás készítését, amelyet a magyar cégbíróság és más belföldi és külföldi intézmények és hatóságok HITELES FORDÍTÁSKÉNT elfogadnak. A tőlünk megrendelt cégirat fordítás természetesen nem csak a formai követelményeknek lesz megfelelő – azaz: hiteles fordításnak minősülő –, hanem tartalmilag is, mivel irodánk szakfordító és szaklektor munkatársai JOGÁSZOK, ami garancia a fordítás tartalmi minőségére, jogi pontosságára is.
Gazdasági szakfordítás

Gazdasági szakfordítás

Gazdasági elemzések, számviteli beszámolók, jelentések, cégértékelések, üzleti tervek, költségvetések, árkalkulációk fordítása az alkalmazott szakterminusok ismeretének szükségessége miatt önálló szakterület. Az ilyen tartalmú dokumentumokat közgazdász/külkereskedő végzettségű, SZAKFORDÍTÓI képesítéssel, szakvizsgával rendelkező munkatársaink készítik.
Idegenforgalmi szakfordítás

Idegenforgalmi szakfordítás

Az idegenforgalom gyors fejlődésének időszakában különösen fontos a turisztikai szolgáltatók – szállodák, egyéb szállásadó helyek, vendéglátóhelyek, utazási irodák – szakszövegeinek, honlapjainak, szóróanyagainak gyors, pontos, és a célnyelv friss terminusainak, a célnyelvi vendégek által ténylegesen használt nyelv használatával történő fordítása. Ügyfeleink közt sok turisztikai szolgáltató található, ezért a SZAKFORDÍTÓI képesítéssel rendelkező munkatársaink nagy gyakorlatot szereztek az ilyen típusú szövegek fordításában is.
Lektorált szakfordítás

Lektorált szakfordítás

A különlegesen minőségigényes szövegek fordítása esetén általánosan elfogadott minőségbiztosítási módszer az elkészült fordítások (szak)lektorok által történő ellenőrzése. Kiemelt fontosságú iratok esetében ajánljuk ügyfeleinknek e szolgáltatás igénybevételét. A szakfordító munkatársaink által lefordított szövegek lektorálására, ellenőrzésére saját szaklektoraink közreműködését biztosítjuk.
Ügyfélfordítás lektorálása

Ügyfélfordítás lektorálása

Ügyfeleink számára speciális szolgáltatásként ajánljuk az általuk készített nyersfordítások (szak)lektoraink által történő ellenőrzését, lektorálását. Ez ügyfeleink szempontjából a szakfordítás leg költségkímélőbb módja, itt (szak)lektoraink közreműködése biztosítja a fordítás megfelelő minőségét. A nem elfogadható minőségű nyersfordítás (a szövegterjedelem 30-40 %-át meghaladó javítás) esetén azonban kénytelenek vagyunk az általános fordítási tarifáink szerinti költséget felszámolni. Erről természetesen előzetesen megállapodunk az ügyfelekkel.
Kétnyelvű változáskövetés szerződéskötéshez

Kétnyelvű változáskövetés szerződéskötéshez

Kifejezetten ügyvédek, ügyvédi irodák számára ajánljuk – magyar és külföldi felek között létrejövő szerződések előkészítése során – ezt a szolgáltatásunkat. A két félnél, két különböző munkanyelven zajló szerződés-előkészítés folyamán, a felek által az egyik nyelvi verzióba írt változásokat jogász szakfordítóink átvezetik a szerződéstervezet másik nyelven készülő változatába, és fordítva. E szolgáltatásunk kiemelt paramétere az időbeli rugalmasság, szükség szerint a változások átvezetését nagyon rövid határidővel tudjuk vállalni, biztosítva ezzel a szerződő felek közti folyamatos párbeszéd lehetőségét. Egy-egy ilyen projektet egy konkrét szakfordító munkatársunkhoz rendelünk, aki a folyamat végéig gondozza az adott szerződést, így biztosítva a terminológia egységességét is.
Idegennyelvű támogatás

Idegennyelvű támogatás

E szolgáltatásunk keretében kutatások, beszámolók, elemzések, tanulmányok, disszertációk idegen nyelvű változatának elkészítését vállaljuk, illetve – szükség szerint – elkészítjük összefoglalójának idegen nyelvű fordítását. Gyakran tapasztalt probléma, hogy egy-egy kutatási program, vagy más tudományos projekt végén, az idegen nyelvű verzió vagy összefoglaló elkészítésére már nem jut idő, energia. Forduljon hozzánk bátran, és a projekt lezárásához szükséges idegen nyelvű összefoglalót vagy idegen nyelvű változatot szakembereink elkészítik vagy lelektorálják, rövid határidővel, az Ön szakmai felügyeletével, az Ön által használt szakterminológiák alkalmazásával!  • Kedvező díjszabással
  • rugalmas határidőkkel
  • jogász szakfordító/szaklektor munkatársakkal

állunk ügyfeleink rendelkezésére!
Law&Language
LAW&LANGUAGE Kft.
Telefon: +36 30 677 4988 email: office@lawlang.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-400447, Nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF letöltéséhez kattintson ide

Jognyilatkozat
A honlap tartalma – ahol más szerző nincs kifejezetten feltüntetve – a LAW & LANGUAGE Kft. szellemi tulajdona és jogi oltalom alatt áll; felhasználása és többszörözése csak a társaság előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A Law & Language logó védjegyoltalom alatt áll. A honlap idézése megengedett, feltéve, hogy a felhasználás nem üzleti célból történik és a forrás feltüntetésre kerül.
A honlapon elhelyezett közlések nem tekinthetők szerződési ajánlatnak vagy ajánlat elfogadásának, e közlések nem kötik a LAW & LANGUAGE Kft. –t. Ezek célja kizárólag a nyilvánosság tájékoztatása. A honlap tartalmát a LAW & LANGUAGE Kft. részben vagy egészben bármikor jogosult megváltoztatni.
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a LAW & LANGUAGE Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli.